Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

GENEL TANIM

Polikliniğimizin amacı ruh sağlığı alanında hizmet vermektir. Psikolojik sorunları en kısa sürede tespit edip tedavisini düzenlemek ve bireyi en azından eski üretkenlik düzeyine bir an önce getirebilmektir. Bunu yaparken de biyopsikososyal bir yaklaşımla  danışanı/hastayı  çok yönlü değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu değerlendirme araçları kan, beyin görüntüleme tetkiklerinden psikometrik ölçümlere kadar bir çeşitlilik gösterebilir. Tedavi aşamasında psikoterapi ve gerekirse de ilaç tedavisi ve/veya EKT tedavisi öneriyoruz. Bu süreçte her şeyden önce bir güven ilişkisi kurarak aileyi de dışlamadan birlikte mesafe almaya çalışıyoruz.

Danışanlarımıza/hastalarımıza en az 20 yıllık deneyimimizle hizmet verirken asla bir terapi veya tedavi ekolünün sınırlamalarına kaçmadan, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yol haritasını çiziyor ve öyle ilerlemeye çalışıyoruz. Birlikte çalışırken bütün iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutuyoruz. Sonuç olarak; bireye özel bir tedavi/danışmanlık yapmayı hedefliyoruz.

Psikiyatri Kliniğimizde yatarak ve ayakta hastalarımız için aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız.

Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk)     
 Depresyon     
 Cinsel fonksiyon bozuklukları     
 Kişilik bozuklukları    
 Evlilik ve ilişki sorunları    
 Öfke ve stres yönetimi    
 Ankisyete ve panik bozukluklar    
 Psikotik bozukluklar ( şizofrenik paranoid durumlar)    
 İki uçlu mizaç bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Biriminde Hizmet veren Alanında Tecrübe ve Deneyimli Doktorlarımız

Uzm.Dr. Tayfun ZEREN

  • Departmanı:Psikiyatri
  • Hasta Kabul:08:30 - 17:00
DOKTOR HAKKINDA