Op.Dr.Esmen ÖZTÜRKOĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail: esmenozturkoglu@avrupahospitaladana.com