Doç.Dr.Adnan İNAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail: adnaninan@avrupahospitaladana.com

Eğitim :

-          Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi  ( 1979 )

-          İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1987 - İhtisas)

-          İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (1994 - Doçentlik)

Tecrübe Alanı:

-          Genel Kadın Hastalıkları ve Doğum

-          Postterm gebelik

İş Deneyimi :

-          İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-          İstanbul Süleymaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-          İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-          Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yönetici Başhekim

Mesleki Üyelikler :

-          TTB Adana Tabip Odası

-          Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

-          TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Yabancı Diller :

-          İngilizce